3 Layers Turban - Black
3 Layers Turban - Off White
3 Layers Turban - White